נוסח התפילה כשאין כהנים ואין חזרת הש"ץ

ט' באייר תשס"ז

שאלה:

האם יש לומר נוסח "אלוקינו... ברכנו בברכה המשולשת" כשאין כהנים ואין חזרה בתפילה? ומהו מקור נוסח זה?


תשובה:

אם אין כהנים אומרים "אלוהינו".הנוסח קדום ביותר, מימי הגאונים לפחות. אם אין חזרה, אני מבין שכוונתך שהתפללו "קצר" ואמרו קדושה. המנהג האשכנזי במקרה כזה הוא שלא לומר. מנהג צפון אפריקה הוא שהחזן מגביה את קולו מהמילים "ומלפניך מלכנו" עד "המברך את עמו ישראל בשלום", ואומר גם "אלוהינו". במנחה וערבית אין אומרים אותו. אך אומרים אותו בשחרית מוסף ונעילה, ובמנחה של תענית מלבד מנחה של יום הכיפורים.