העברת חפצים בציבור בזמן נידה

ה' באייר תשס"ז

שאלה:

לאחרונה קראתי שיש פוסקים שקבעו שדיני העברת חפצים בזמן נידה אינם חלים בציבור כלל,ואין לשמור עליהם לא בציבור ולא כשהילדים נמצאים. אשמח לשמוע את פסיקתו של הרב בנידון.


תשובה:

זו אכן דעתו של הרב עובדיה יוסף, וראוי לסמוך כשיש חשש לאי נעימות. לא שמעתי על בפני ילדים, למרות שהדין נכון לגבי מחיצה בזמן האוכל.