שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', ט"ז באייר תשס"ו, 44 דקות (MP3, 8MB).
שיעור ב' - פילוסופים ומקובלים, תשרי תש"ע, ראש יהודי, 82 דקות (MP3, 19MB).
שיעור ג', סיון תשע"ד, 4 דקות (וידאו).
שיעור ד', אדר תשע"ה, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו).