מכון מאיר. לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה:
שיעור א', כ"ז באייר תשס"ה, 55 דקות.
שיעור ב', כ"ח באייר תשס"ה, 58 דקות.