תורתו של ר' מאיר ופיזיקה

כ"ב בניסן תשס"ז

שאלה:

האם כתנות אור (לעומת עור) בתורתו של רבי מאיר מבטאות את הרעיון של אינשטיין שחומר יכול להפוך לאנרגיה?


תשובה:

מה שאתה אומר הוא הנגזרת בתחום הפיסיקלי, של תורתו של רבי מאיר בתחום המטפיזי.