עליה לתורה של מחלל שבת בפרהסיה

כ' בניסן תשס"ז

שאלה:

גבי שבעה עולים לתורה בשבת שיהיו שומרי שבת. האם מניין עולים אלו הוא בסך הכל, עם מוסיפים ומפטיר? האם ביום טוב וכו' גם יש להקפיד? האם כך גם בשבת חוה"מ שאין הקריאה בפרשה? ומה נעשה כשיש רק שישה שומרי שבת, האם להעלות שומר שבת פעמיים (אין כהן בבי"כ)?


תשובה:

עת לעשות לה' הפרו תורתך, וראוי להעלות כדי לקרבם.