משפחה שמורידה את הרוח

כ' בניסן תשס"ז

שאלה:

אני מנסה להתחזק ב"ה. ולומד בישיבה אך כשאני מגיע הביתה. אני מגיע למציאות שלא כלכך נעימה ביחס למצוות ועבודת ה' כלומר הכל נעשה לשם עשיית וי. ואני מרגיש שאני ממש רוצה כבר שיהיה לי בית משלי ואני יוכל להנהיג אותו ע"פ דרכי שלי. אך בנתיים זה נראה די רחוק. ואני לא יודע מה לעשות והמצב הזה כל הזמן מוריד את רוחי וזה ממש פוגע בי. מה הרב יכול להציע כדי להתמודד עם כך?


תשובה:

הקדוש ברוך הוא לא ברא אותנו בגן עדן או בתוך הישיבה אלא בעולם הזה. לכן אין מה ליפול ברוח. כוונת הבורא היא שנעשה רצונו, ובכל סיטואציה יש אופנים כיצד לעשות זאת, כך שעליך לשמוח תמיד שאתה עושה רצון ה', בין כשאתה עם חסידים ובין כשאתה בין עושי וי.