הרב אורי שרקי

דברי הימים ב' - היסוד המוסרי של ההיסטוריה (פרק י"ב)

סיון תשע"חהקלטת וידאו