הרב אורי שרקי

זכריה - השריקה של הרועה (פרק י')

מרחשוון תשע"זהקלטת וידאו