הרב אורי שרקי

ישעיהו - משמעות שם ה' "קדוש ישראל" (פרק מ"ז)

אדר ב' תשע"והקלטת וידאו