הרב אורי שרקי

ישעיהו - סבלנות! הצמיחה היא תהליך! (פרק מ"א)

אדר ב' תשע"והקלטת וידאו