הרב אורי שרקי

ישעיהו - לא להתערב בחשבונות אלוקיים (פרק ל"ח)

אדר ב' תשע"והקלטת וידאו