הרב אורי שרקי

ישעיהו - אדום כמייצגת את כלל העמים (פרק ל"ד)

אדר ב' תשע"והקלטת וידאו