דברי הרב אורי שרקי על בנו, שלום-יוחאי הי"ד

כ"ו באדר א' תשע"ו



הקלטת וידאו