הרב אורי שרקי

המהר"ל מפראג על איסור דרישה ברבים על עריות, מעשה בראשית ומעשה מרכבה

י"ג בטבת תשפ"גוידאו