הרב אורי שרקי

הספר "נגד אפיון" ליוסף בן מתתיהו (פלאוויוס) על "אלוהים לא תקלל" ועבודה זרה

מתוך שיעור על ספר שמות

מכון מאיר, תשס"ווידאו