הרב אורי שרקי

בשלח - שירת הים


אדר תשע"ההקלטת וידאו