הרב אורי שרקי

ספר שמות

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשפ"בקבצי MP3:

שיעור 1, פרשת שמות, פרק א', פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 2, פרשת שמות, פרק א', פסוק ח' (10 דקות, 2MB).

שיעור 3, פרשת שמות, פרק א', פסוק י"ד (10 דקות, 2MB).

שיעור 4, פרשת שמות, פרק א', פסוק י"ז (10 דקות, 2MB).

שיעור 5, פרשת שמות, פרק ב', פסוק ג' (10 דקות, 2MB).

שיעור 6, פרשת שמות, פרק ב', פסוק י' (10 דקות, 2MB).

שיעור 7, פרשת שמות, פרק ב', פסוק ט"ו (10 דקות, 2MB).

שיעור 8, פרשת שמות, פרק ב', פסוק כ"א (10 דקות, 2MB).

שיעור 9, פרשת שמות, פרק ג', פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 10, פרשת שמות, פרק ג', פסוק ד' (10 דקות, 2MB).

שיעור 11, פרשת שמות, פרק ג', פסוק ה' (10 דקות, 2MB).

שיעור 12, פרשת שמות, פרק ג', פסוק ז' (10 דקות, 2MB).

שיעור 13, פרשת שמות, פרק ג', פסוק י"ב (10 דקות, 2MB).

שיעור 14, פרשת שמות, פרק ג', פסוק י"ד (10 דקות, 2MB).

שיעור 15, פרשת שמות, פרק ג', פסוק ט"ז (10 דקות, 2MB).

שיעור 16, פרשת שמות, פרק ד', פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 17, פרשת שמות, פרק ד', פסוק ח' (10 דקות, 2MB).

שיעור 18, פרשת שמות, פרק ד', פסוק י"ב (10 דקות, 2MB).

שיעור 19, פרשת שמות, פרק ד', פסוק י"ט (10 דקות, 2MB).

שיעור 20, פרשת שמות, פרק ד', פסוק כ"ד (10 דקות, 2MB).

שיעור 21, פרשת שמות, פרק ד', פסוק כ"ז (10 דקות, 2MB).

שיעור 22, פרשת שמות, פרק ה', פסוק ב' (10 דקות, 2MB).

שיעור 23, פרשת שמות, פרק ה', פסוק ב' (10 דקות, 2MB).

שיעור 24, פרשת וארא, פרק ו', פסוק ג' (10 דקות, 2MB).

שיעור 25, פרשת וארא, פרק ו', פסוק ז' (10 דקות, 2MB).

שיעור 26, פרשת וארא, פרק ו', פסוק י"ב (10 דקות, 2MB).

שיעור 27, פרשת וארא, פרק ו', פסוק כ"ג (10 דקות, 2MB).

שיעור 28, פרשת וארא, פרק ז', פסוק ב' (10 דקות, 2MB).

שיעור 29, פרשת וארא, פרק ז', פסוק ה' (10 דקות, 2MB).

שיעור 30, פרשת וארא, פרק ז', פסוק י"ב (10 דקות, 2MB).

שיעור 31, פרשת וארא, פרק ז', פסוק כ"ה (10 דקות, 2MB).

שיעור 32, פרשת וארא, פרק ח', פסוק ה' (10 דקות, 2MB).

שיעור 33, פרשת וארא, פרק ח', פסוק י"ט (10 דקות, 2MB).

שיעור 34, פרשת וארא, פרק ט', פסוק ז' (10 דקות, 2MB).

שיעור 35, פרשת וארא - פרשת בא, פרק ט', פסוק כ"ט (10 דקות, 2MB).

שיעור 36, פרשת בא, פרק י', פסוק ג' (10 דקות, 2MB).

שיעור 37, פרשת בא, פרק י', פסוק כ"א (10 דקות, 4MB).

שיעור 38, פרשת בא, פרק י"א, פסוק ב' (10 דקות, 4MB).

שיעור 39, פרשת בא, פרק י"א, פסוק ו' (10 דקות, 4MB).

שיעור 40, פרשת בא, פרק י"ב, פסוק ב' (10 דקות, 4MB).

שיעור 41, פרשת בא, פרק י"ב, פסוק ו' (10 דקות, 4MB).

שיעור 42, פרשת בא, פרק י"ב, פסוק י"ב (10 דקות, 4MB).

שיעור 43, פרשת בא, פרק י"ב, פסוק ט"ז (10 דקות, 4MB).

שיעור 44, פרשת בא, פרק י"ב, פסוק כ"א (10 דקות, 4MB).

שיעור 45, פרשת בא, פרק י"ב, פסוק כ"ה (10 דקות, 4MB).

שיעור 46, פרשת בא, פרק י"ב, פסוק ל"ב (10 דקות, 4MB).

שיעור 47, פרשת בא, פרק י"ב, פסוק ל"ז (10 דקות, 4MB).

שיעור 48, פרשת בא, פרק י"ב, פסוק מ' (10 דקות, 4MB).

שיעור 49, פרשת בא, פרק י"ג, פסוק א' (10 דקות, 4MB).

שיעור 50, פרשת בא, פרק י"ג, פסוק ט' (10 דקות, 4MB).

שיעור 51, פרשת בא - פרשת בשלח, פרק י"ג, פסוק ט"ז (10 דקות, 4MB).

שיעור 52, פרשת בשלח, פרק י"ג, פסוק י"ז (10 דקות, 5MB).

שיעור 53, פרשת בשלח, פרק י"ג, פסוק כ"ב (10 דקות, 5MB).

שיעור 54, פרשת בשלח, פרק י"ד, פסוק ח' (10 דקות, 5MB).

שיעור 55, פרשת בשלח, פרק י"ד, פסוק י"ג (9 דקות, 5MB).

שיעור 56, פרשת בשלח, פרק י"ד, פסוק ט"ז (10 דקות, 5MB).

שיעור 57, פרשת בשלח, פרק י"ד, פסוק כ"ו (10 דקות, 2MB).

שיעור 58, פרשת בשלח, פרק י"ד, פסוק ל"א (10 דקות, 2MB).

שיעור 59, פרשת בשלח, פרק ט"ו, פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 60, פרשת בשלח, פרק ט"ו, פסוק ח' (6 דקות, 1MB). חסר סוף ההקלטה.

שיעור 61, פרשת בשלח, פרק ט"ו, פסוק י"א (10 דקות, 2MB).

שיעור 62, פרשת בשלח, פרק ט"ו, פסוק ט"ז (10 דקות, 5MB).

שיעור 63, פרשת בשלח, פרק ט"ו, פסוק כ"ב (10 דקות, 5MB).

שיעור 64, פרשת בשלח, פרק ט"ו, פסוק כ"ה (10 דקות, 4MB).

שיעור 65, פרשת בשלח, פרק ט"ז, פסוק א' (10 דקות, 4MB).

שיעור 66, פרשת בשלח, פרק ט"ז, פסוק י' (10 דקות, 4MB).

שיעור 67, פרשת בשלח, פרק ט"ז, פסוק כ"ג (10 דקות, 4MB).

שיעור 68, פרשת בשלח, פרק ט"ז, פסוק ל"ד (10 דקות, 4MB).

שיעור 69, פרשת בשלח, פרק י"ז, פסוק ו' (10 דקות, 4MB).

שיעור 70, פרשת בשלח, פרק י"ז, פסוק ט' (10 דקות, 4MB).

שיעור 71, פרשת יתרו, פרק י"ח, פסוק א' (10 דקות, 4MB).

שיעור 72, פרשת יתרו, פרק י"ח, פסוק ד' (10 דקות, 4MB).

שיעור 73, פרשת יתרו, פרק י"ח, פסוק י"ג (10 דקות, 4MB).

שיעור 74, פרשת יתרו, פרק י"ח, פסוק כ"ב (10 דקות, 4MB).

שיעור 75, פרשת יתרו, פרק י"ט, פסוק א' (10 דקות, 4MB).

שיעור 76, פרשת יתרו, פרק י"ט, פסוק ו' (10 דקות, 4MB).

שיעור 77, פרשת יתרו, פרק י"ט, פסוק י' (10 דקות, 4MB).

שיעור 78, פרשת יתרו, פרק י"ט, פסוק י"ט (10 דקות, 4MB).

שיעור 79, פרשת יתרו, פרק כ', פסוק ב' (10 דקות, 4MB).

שיעור 80, פרשת יתרו, פרק כ', פסוק ג' (10 דקות, 4MB).

שיעור 81, פרשת יתרו, פרק כ', פסוק ד' (10 דקות, 4MB).

שיעור 82, פרשת יתרו, פרק כ', פסוק ח' (10 דקות, 4MB).

שיעור 83, פרשת יתרו, פרק כ', פסוק י"ב (10 דקות, 4MB).

שיעור 84, פרשת יתרו, פרק כ', פסוק י"ג (10 דקות, 4MB).

שיעור 85, פרשת יתרו, פרק כ', פסוק ט"ו (10 דקות, 4MB).

שיעור 86, פרשת יתרו, פרק כ', פסוק כ' (10 דקות, 4MB).

שיעור 87, פרשת משפטים, פרק כ"א, פסוק א' (10 דקות, 4MB).

שיעור 88, פרשת משפטים, פרק כ"א, פסוק ב' (10 דקות, 4MB).

שיעור 89, פרשת משפטים, פרק כ"א, פסוק י"ב (10 דקות, 4MB).

שיעור 90, פרשת משפטים, פרק כ"א, פסוק ט"ו (10 דקות, 4MB).

שיעור 91, פרשת משפטים, פרק כ"א, פסוק כ"ב (10 דקות, 4MB).

שיעור 92, פרשת משפטים, פרק כ"א, פסוק כ"ח (10 דקות, 4MB).

שיעור 93, פרשת משפטים, פרק כ"א, פסוק ל"ג (10 דקות, 4MB).

שיעור 94, פרשת משפטים, פרק כ"ב, פסוק א' (10 דקות, 4MB).

שיעור 95, פרשת משפטים, פרק כ"ב, פסוק ה' (10 דקות, 4MB).

שיעור 96, פרשת משפטים, פרק כ"ב, פסוק י"ג (10 דקות, 2MB).

שיעור 97, פרשת משפטים, פרק כ"ב, פסוק י"ט (10 דקות, 2MB).

שיעור 98, פרשת משפטים, פרק כ"ב, פסוק כ"ד (10 דקות, 2MB).

שיעור 99, פרשת משפטים, פרק כ"ב, פסוק כ"ח (10 דקות, 2MB).

שיעור 100, פרשת משפטים, פרק כ"ג, פסוק ב' (10 דקות, 2MB).

שיעור 101, פרשת משפטים, פרק כ"ג, פסוק ז' (10 דקות, 4MB).

שיעור 102, פרשת משפטים, פרק כ"ג, פסוק י' (10 דקות, 4MB).

שיעור 103, פרשת משפטים, פרק כ"ג, פסוק י"ב (10 דקות, 4MB).

שיעור 104, פרשת משפטים, פרק כ"ג, פסוק י"ז (10 דקות, 4MB).

שיעור 105, פרשת משפטים, פרק כ"ג, פסוק י"ט (10 דקות, 4MB).

שיעור 106, פרשת משפטים, פרק כ"ג, פסוק כ' (10 דקות, 2MB).

שיעור 107, פרשת משפטים, פרק כ"ג, פסוק כ"א (10 דקות, 2MB).

שיעור 108, פרשת משפטים, פרק כ"ג, פסוק ל"א (10 דקות, 2MB).

שיעור 109, פרשת משפטים, פרק כ"ד, פסוק ה' (10 דקות, 2MB).

שיעור 110, פרשת משפטים, פרק כ"ד, פסוק י' (10 דקות, 2MB).

שיעור 111, פרשת משפטים, פרק כ"ד, פסוק י"ג (10 דקות, 2MB).

שיעור 112, פרשת תרומה, פרק כ"ה, פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 113, פרשת תרומה, פרק כ"ה, פסוק ב' (10 דקות, 2MB).

שיעור 114, פרשת תרומה, פרק כ"ה, פסוק ח' (10 דקות, 2MB).

שיעור 115, פרשת תרומה, פרק כ"ה, פסוק י' (10 דקות, 2MB).

שיעור 116, פרשת תרומה, פרק כ"ה, פסוק י"ח (10 דקות, 4MB).

שיעור 117, פרשת תרומה, פרק כ"ה, פסוק כ"ד (10 דקות, 2MB).

שיעור 118, פרשת תרומה, פרק כ"ה, פסוק ל"א (10 דקות, 2MB).

שיעור 119, פרשת תרומה, פרק כ"ו, פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 120, פרשת תרומה, פרק כ"ו, פסוק ז' (10 דקות, 4MB).

שיעור 121, פרשת תרומה, פרק כ"ו, פסוק ט"ו (10 דקות, 4MB).

שיעור 122, פרשת תרומה, פרק כ"ו, פסוק כ"ה (10 דקות, 4MB).

שיעור 123, פרשת תרומה, פרק כ"ו, פסוק ל' (10 דקות, 4MB).

שיעור 124, פרשת תרומה, פרק כ"ו, פסוק ל"ז (10 דקות, 4MB).

שיעור 125, פרשת תרומה, פרק כ"ז, פסוק ח' (10 דקות, 2MB).

שיעור 126, פרשת תרומה, פרק כ"ז, פסוק י"ד (10 דקות, 2MB).

שיעור 127, פרשת תצוה, פרק כ"ז, פסוק כ' (10 דקות, 2MB).

שיעור 128, פרשת תצוה, פרק כ"ז, פסוק כ' (10 דקות, 2MB).

שיעור 129, פרשת תצוה, פרק כ"ז, פסוק כ' (10 דקות, 4MB).

שיעור 130, פרשת תצוה, פרק כ"ח, פסוק א' (10 דקות, 4MB).

שיעור 131, פרשת תצוה, פרק כ"ח, פסוק ד' (10 דקות, 4MB).

שיעור 132, פרשת תצוה, פרק כ"ח, פסוק ו' (10 דקות, 4MB).

שיעור 133, פרשת תצוה, פרק כ"ח, פסוק י"ב (10 דקות, 4MB).

שיעור 134, פרשת תצוה, פרק כ"ח, פסוק י"ז (10 דקות, 2MB).

שיעור 135, פרשת תצוה, פרק כ"ח, פסוק ל"א (10 דקות, 2MB).

שיעור 136, פרשת תצוה, פרק כ"ח, פסוק ל"ז (10 דקות, 2MB).

שיעור 137, פרשת תצוה, פרק כ"ח, פסוק מ"א (10 דקות, 2MB).

שיעור 138, פרשת תצוה, פרק כ"ט, פסוק י' (10 דקות, 2MB).

שיעור 139, פרשת תצוה, פרק כ"ט, פסוק ט"ו (10 דקות, 4MB).

שיעור 140, פרשת תצוה, פרק כ"ט, פסוק ל"א (10 דקות, 4MB).

שיעור 141, פרשת תצוה, פרק כ"ט, פסוק מ"ג (10 דקות, 4MB).

שיעור 142, פרשת תצוה, פרק ל', פסוק א' (10 דקות, 4MB).

שיעור 143, פרשת כי תשא, פרק ל', פסוק י"א (10 דקות, 4MB).

שיעור 144, פרשת כי תשא, פרק ל', פסוק י"ז (10 דקות, 2MB).

שיעור 145, פרשת כי תשא, פרק ל', פסוק ל' (10 דקות, 2MB).

שיעור 146, פרשת כי תשא, פרק ל', פסוק ל"ד (10 דקות, 2MB).

שיעור 147, פרשת כי תשא, פרק ל"א, פסוק ד' (10 דקות, 2MB).

שיעור 148, פרשת כי תשא, פרק ל"א, פסוק י"א (10 דקות, 2MB).

שיעור 149, פרשת כי תשא, פרק ל"א, פסוק י"ח (10 דקות, 4MB).

שיעור 150, פרשת כי תשא, פרק ל"ב, פסוק א' (10 דקות, 4MB).

שיעור 151, פרשת כי תשא, פרק ל"ב, פסוק ב' (10 דקות, 4MB).

שיעור 152, פרשת כי תשא, פרק ל"ב, פסוק ה' (10 דקות, 4MB).

שיעור 153, פרשת כי תשא, פרק ל"ב, פסוק ט' (10 דקות, 2MB).

שיעור 154, פרשת כי תשא, פרק ל"ב, פסוק י"א (10 דקות, 2MB).

שיעור 155, פרשת כי תשא, פרק ל"ב, פסוק ט"ז (10 דקות, 2MB).

שיעור 156, פרשת כי תשא, פרק ל"ב, פסוק י"ט (10 דקות, 2MB).

שיעור 157, פרשת כי תשא, פרק ל"ב, פסוק כ"ה (10 דקות, 2MB).

שיעור 158, פרשת כי תשא, פרק ל"ב, פסוק ל' (10 דקות, 4MB).

שיעור 159, פרשת כי תשא, פרק ל"ב, פסוק ל"ג (10 דקות, 4MB).

שיעור 160, פרשת כי תשא, פרק ל"ג, פסוק י"א (10 דקות, 4MB).

שיעור 161, פרשת כי תשא, פרק ל"ג, פסוק י"ג (10 דקות, 4MB).

שיעור 162, פרשת כי תשא, פרק ל"ג, פסוק י"ח (10 דקות, 2MB).

שיעור 163, פרשת כי תשא, פרק ל"ג, פסוק י"ט (10 דקות, 4MB).

שיעור 164, פרשת כי תשא, פרק ל"ג, פסוק כ"ג (10 דקות, 4MB).

שיעור 165, פרשת כי תשא, פרק ל"ד, פסוק א' (10 דקות, 4MB).

שיעור 166, פרשת כי תשא, פרק ל"ד, פסוק ו' (10 דקות, 4MB).

שיעור 167, פרשת כי תשא, פרק ל"ד, פסוק ז' (10 דקות, 4MB).

שיעור 168, פרשת כי תשא, פרק ל"ד, פסוק י' (10 דקות, 4MB).

שיעור 169, פרשת כי תשא, פרק ל"ד, פסוק ט"ו (10 דקות, 4MB).

שיעור 170, פרשת כי תשא, פרק ל"ד, פסוק כ"ג (10 דקות, 4MB).

שיעור 171, פרשת כי תשא, פרק ל"ד, פסוק כ"ו (10 דקות, 4MB).

שיעור 172, פרשת כי תשא, פרק ל"ד, פסוק כ"ז (10 דקות, 4MB).

שיעור 173, פרשת כי תשא, פרק ל"ד, פסוק כ"ט (10 דקות, 2MB).

שיעור 174, פרשת ויקהל, פרק ל"ה, פסוק א' (10 דקות, 2MB).

שיעור 175, פרשת ויקהל, פרק ל"ה, פסוק ב' (10 דקות, 2MB).

שיעור 176, פרשת ויקהל, פרק ל"ה, פסוק ג' (10 דקות, 4MB).

שיעור 177, פרשת ויקהל, פרק ל"ה, פסוק ט"ו' (10 דקות, 4MB).

שיעור 178, פרשת ויקהל, פרק ל"ה, פסוק כ"ג (10 דקות, 4MB).

שיעור 179, פרשת ויקהל, פרק ל"ה, פסוק כ"ו (10 דקות, 4MB).

שיעור 180, פרשת ויקהל, פרק ל"ה, פסוק ל"ב (10 דקות, 4MB).

שיעור 181, פרשת ויקהל, פרק ל"ו, פסוק י"א (10 דקות, 4MB).

שיעור 182, פרשת ויקהל, פרק ל"ו, פסוק ל"ה (10 דקות, 4MB).

שיעור 183, פרשת ויקהל, פרק ל"ז, פסוק ט' (10 דקות, 4MB).

שיעור 184, פרשת ויקהל, פרק ל"ז, פסוק כ' (10 דקות, 4MB).

שיעור 185, פרשת ויקהל, פרק ל"ח, פסוק ח' (10 דקות, 4MB).

שיעור 186, פרשת פקודי, פרק ל"ח, פסוק כ"א (10 דקות, 4MB).

שיעור 187, פרשת פקודי, פרק ל"ט, פסוק ב' (10 דקות, 4MB).

שיעור 188, פרשת פקודי, פרק מ', פסוק א' (10 דקות, 4MB).

שיעור 189, פרשת פקודי, פרק מ', פסוק י"ד (10 דקות, 4MB).

שיעור 190, פרשת פקודי, פרק מ', פסוק כ"ז (10 דקות, 4MB).