הרב אורי שרקי

למקדש מעט (המאמר של הראי"ה קוק)

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פקבצי MP3שיעור א', 2 דקות (1MB).

שיעור ב', 10 דקות (2MB).

שיעור ג', 10 דקות (2MB).

שיעור ד', 10 דקות (2MB).

שיעור ה', 6 דקות (1MB).