הרב אורי שרקי

נחמת ישראל (המאמר של הראי"ה קוק)

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"טקבצי MP3שיעור א', 8 דקות (2MB).

שיעור ב', 10 דקות (2MB).

שיעור ג', 10 דקות (2MB).

שיעור ד', 10 דקות (2MB).

שיעור ה', 10 דקות (2MB).

שיעור ו', 10 דקות (2MB).

שיעור ז', 10 דקות (2MB).

שיעור ח', 10 דקות (2MB).

שיעור ט', 10 דקות (2MB).

שיעור י', 10 דקות (2MB).

שיעור י"א, 10 דקות (2MB).

שיעור י"ב, 10 דקות (2MB).

שיעור י"ג, 10 דקות (2MB).

שיעור י"ד, 5 דקות (1MB).