הרב אורי שרקי

נחמו, נחמו עמי! (המאמר של הראי"ה קוק)

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"טקבצי MP3שיעור א', 2 דקות (1MB).

שיעור ב', 8 דקות (2MB).