הרב אורי שרקי

רבי אברהם אבולעפיה

סיכום שיעור, בעריכת ר' אברהם כליפא
רבי אברהם אבולעפיה, מהדמויות המופלאות של עם ישראל בספרד של ימי הביניים, פעל בדור שבין הרמב"ם לרמב"ן. הוא היה מחשובי המקובלים ורבו של רבי יוסף ג'קטיליה, בעל ספר שערי אורה ושערי צדק וגינת אגוז, ספרי יסוד של תורת הקבלה.

רבי אברהם אבולעפיה הינו אבי תורת הכוונות, התנהגויות אקסטטיות שמפגישות את האדם עם הארת השכינה, שהן בסופו של דבר הדרכות מעשיות כדי לזכות לרוח הקודש.

למרות חשכת הגלות, רבי אברהם רצה לחדש את הנבואה בישראל, ואפילו טען לה, דבר שהביא עליו את ביקורתם של גדולי ישראל כרשב"א, שרצה לנדותו.

ספריו הרבים נשארו במשך דורות בכתב יד, משום שפחדו להדפיסם. האגדות מספרות שכל פעם שניסו להוציאם לאור, נפטר המדפיס או שהדפוס עלה ובאש. בימינו כל ספריו נדפסו, ומדפיס לא מת ודפוס לא עלה באש, נראה שהגיע הזמן לגלות את משנתו.

רבי חיים ויטל - תלמידו הגדול של האר"י, הושפע מאוד מרבי אברהם אבולעפיה והביא הרבה מדבריו בחלק הרביעי של ספר שערי קדושה, בו הדרכות מעשיות לזכות לרוח הקודש. גם חלק זה לא הודפס זמן רב, עד ימינו שחזרו להדפיסו, וכשתתחדש הנבואה ותתרחב התרבות הנבואית, ספריו של רבי אברהם אבולעפיה יעמדו במקום כבוד בבית מדרשם של הנביאים.

משנתו הקבלית הביאה אותו למחשבה משיחית מעשית, והוא ביקש לגייר את האפיפיור של זמנו. מאמציו לא השיגו את מטרתם אך דבר זה מראה על מחשבה מעשית המכוונת להביא את הגאולה בזמן הזה באופן ארצי על ידי מאמצינו.