יציאה מארץ ישראל כדי לראות פני חבר

י' בסיון תשס"ז

שאלה:

האם אפשר להסיק הלכה למעשה מדברי המשנה ברורה (סימן תקלא, הלכות חול המועד) שלצאת מארץ ישראל כדי לראות פני חברו היא חשיב דבר מצוה? (האם לשם דבר מצוה זה אפשר לצאת מארץ ישראל?)


תשובה:

כן. מותר.