התבוללות, נישואי תערובת וגזענות

ו' במרחשוון תשע"ט

שאלה:

מה בין השמירה של היהדות מפני התבוללות לבין הקונוטציה העולה מכאן לתורת הגזע ולמה שמכונה היום גזענות? מה נקודת החינוך שיש להנחיל לדורות הבאים ששואלים את עצמם למה לא להתחתן עם מי שמוגדר ומתנהג כישראלי לכל דבר אבל אינו יהודי מבחינת ההגדרות ההלכתיות?


תשובה:

זו לא שאלה של גזע אלא של אהבה. אהבה יכולה לבוא לידי מימוש במסגרת ההווה, כאן ועכשיו. אני אוהב אותך ואת אוהבת אותי. המטרה של אהבה זאת היא בה בעצמה. יש לעומת זה אהבה עבור הדורות הבאים, העמדת צאצאים. זו אהבה גדולה יותר משום שהיא נותנת את דעתה על הדורות הבאים. ויש אהבה גדולה עוד יותר, אהבת המין האנושי כולו. הדאגה לאושרה של האנושות היא זו שמחייבת את העמדת האומה הישראלית לשם תיקון העולם: "ואעשך לגוי גדול ונברכו בך כל משפחות האדמה". מניעת ההתבוללות מיוסדת לא על התכנסות לאומנית כי אם על יסוד אהבה עמוקה ורחבה לאנושות כולה, התעלה מעל הרומנטיקה האגואיסטית שאינה לוקחת בחשבון את הדורות.