ספר טאו טה גינג

כ"ג בניסן תשע"ב

שאלה:

האם הספר של לאו טזה טאו טה גינג הוא ספר שראוי ללמדו וללכת בדרכו?


תשובה:

ספר חשוב אך לא בכל תואם את הדרכת היהדות. למשל אינו מכיר בתכלית לכללות המציאות, וגם אינה מכיר בגילוי ה"שם" של האינסוף.