מצוות שילוח הקן

כ"ח בסיון, ד' בתמוז תשס"זשאלה 1:

באפשרותי לבצע מצוות שלוח הקן. יש סוברים שהיום לא טוב לעשות את זה! למרות שעל פי קבלה היא מצווה חשובה מאוד. מה דעת הרב? והאם יש תנאים לביצוע המצווה?


תשובה 1:

חשוב לקיים את המצוה אע"פ שאינו חובה. יש לקיים בלילה שאז האם רובצת ואילו ביום זה האב. לפי הקבלה הזמן המתאים הוא בחצות לילה. יש ספר נפלא בשם "מצות שילוח הקן כהלכתה" מהרב דוד בן זקרי.שאלה 2:

אם לוקחים את הביצים ואחר כך מחזירים, זה נחשב לקיום המצווה?


תשובה 2:

כן, אבל כדאי לא לגעת בהן כי אז הצפור לא חוזרת, אלא להגביה את הקן ולהחזיר אותו כולו.