מצה עשירה ועוגיות פפושדו בפסח

ט', ט"ז בניסן תשס"ז

שאלה 1:

האם לספרדים מותר לאכול עוגיות "פפושדו" בפסח שעשויים ממצה עשירה?


תשובה 1:

מותר והמחמיר תבוא עליו ברכה.שאלה 2:

בכל שנה אנחנו אוכלים עוגיות פפושדו בפסח השנה לאחר שקנינו את העוגיות הגיעו לאוזנינו שמועות שהעוגיות אסורות... האם מותר לאכול את העוגיות בפסח?


תשובה 2:

לאשכנזים אסור כי הם אינם אוכלים מצה עשירה. לספרדים, הדבר שנוי במחלוקת בין הרב עובדיה יוסף המתיר לבין הרב מרדכי אליהו האוסר. האוכלם יש לו על מי לסמוך והמחמיר תבוא עליו ברכה.