יום טוב שני של גלויות לתושב א"י

י"ג בתשרי תשס"ז

שאלה:

אני נמצא בסוכות בחו"ל בבית חב"ד. האם אני צריך לקיים את יום טוב שני של גלויות?

תשובה:

צריך. אבל לא לעלות לתורה בקריאה ששונה מהנהוג בארץ. כמו כן בשמחת תורה להניח תפילין בצנעה. אפשר מחוץ לתחום העיר, אם אין יהודים, לנהוג כביום חול. אפשר גם בצנעה לא לשמור על איסור דרבנן.