האם יש זמן סיום לקידוש ביום שבת?

כ"ד באלול תשס"ו

שאלה:

האם יש זמן סיום לקידוש ביום שבת (שמעתי שזה בחצי היום אך לא ראיתי אזכור לכך בשולחן ערוך)?

תשובה:

אין גבול לזמן הקידוש, אבל לכתחילה יש לאכול פת לפני חצות היום.