איסור שימוש במחשב בשבת

כ"ה בניסן תשס"טשאלה:

1. האם שימוש במחשב בשבת אסור כמו ברדיו - משום מראית עין וכבוד השבת, או שזה ממש איסור מלאכה?

2. והאם יש בזה שוני בין כניסה לאינטרנט לתוכנות שהן לא ברשת?

3. כמו כן האם יש איסור כתיבה בשבת במחשב?

תשובה:

1. איסור מלאכה כמו רדיו.

2. לא.

3. כן.