מותר לכתוב במחשב בחוה"מ?

כ' בניסן תשס"ח

שאלה:

מותר לכתוב במחשב בחוה"מ?


תשובה:

כן.