נעילת נעליים שעלולות לפצוע בשבת

כ"ג בשבט תשס"ח

שאלה:

האם יש איסור בשבת לנעול נעליים שאני יודעת שעלולות לפצוע אותי?


תשובה:

אם זה לא ודאי אלא רק עלול, מותר.