שחיה בים בימי בין המיצרים

י"ט בתמוז תשס"ז

שאלה:

האם אפשר בימים אלו ללכת לים ולהיכנס?


תשובה:

עד ראש חודש. אבל צריך להיזהר יותר מהרגיל.