פתיחת מייל שנשלח בשבת

ד' בתמוז תשס"ז

שאלה:

אם משהו שולח לך מייל בשבת ( הכולל טקסט ו/או קבצים), האם מותר לפתוח אותו?


תשובה:

מותר כי אין כאן חפץ ממשי.