חינה - מקור המנהג

ט' באדר תשס"ז, ט' באדר א' תשס"ח

שאלה 1:

מה המקור למנהג חינה?

תשובה 1:

המנהג קשור להכנות לטבילה. החינה היא חומר המיפה את השיער, והוא חלק מיפוי הכלה בליל טבילתה הראשונה. משום כך היתה זו חגיגה עבור חברותיה של הכלה בלבד, בלי נוכחות הגברים, אחרי המקוה. אחר כך הפכו את המנהג לסיבה למסיבה בלי לדעת את עניינו.שאלה 2:

האם יש מקור בקודש לטקס ה'חינה'?

תשובה 2:

זו הכנה לטבילה. ומנהגי ישראל תורה הם. ומצאו רמז ר"ת חלה נידה הדלקה.