למה אסור להגיד לבחורה שהיא חמודה?

י"ג באלול תשס"ו

שאלה:

למה אסור להגיד לבחורה שהיא חמודה?

תשובה:

האיסור הוא משום שהקלת ראש עם הערוה הוא בכלל "לא תקרבו לגלות ערוה". ודברי שולחן ערוך אבן העזר שצריך להתרחק מהנשים. יסוד הענין הוא בכך שביטויי חיבה ודומיהם דורשים נאמנות בלתי מעורערת בין הידידים המבטיחה שלא יהיה ניצול לרעה של הידידות, וזה אפשרי רק בעקבות ברית נישואין.