נטיית מין שונה

י"ח בתשרי תשס"ח, ל' בתשרי תשע"אשאלה 1:

נשאלתי ע"י יהודים מה רע בלהיות הומו מעבר לזה שהתורה אסרה לעשות מעשה זה. מה עלי להשיב להם מה רע בזה?


תשובה 1:

זה סוג של גזענות. כי יש כאן אהבת הדומה במקום השונה. לא בכדי זה הופיע בסדום, בחברה אגואיסטית. מלבד זה שזו אהבה שאינה מכוונת אל הנצח מאחר ואינה פוריה. ולכן דוקא בסדום כשחשבו שהגיעו לאופטימום האנושי לא רצו ללדת יותר.שאלה ותשובה 2 (תשובת הרב מודגשת):

יש לי 4 שאלות בנוגע לנושא ההומוסקסואליות.

1. בנוגע לשאלה שנכתבה באתר מדוע נטייה מינית זו היא פסולה, וענית שהיא נובעת מאגואיזם ומחוסר רצון להתחבר/להכיר את המין הנשי. אבל הרבה הומואים דווקא מתחברים מצוין ואף יוצרים קשרים עמוקים מאוד עם נשים, כידידים, אך לא ניתן לפתור את התופעה באופן פשטני כאגואיזם כלפי המין הנשי שהרי במציאות כמו שציינתי לפני זה נוצרים קשרים ידידותיים עמוקים עם נשים...? הקשר המיני הוא ההשלמה של האהבה משום שהוא מכוון אל הנצח, ושם המבחן האמיתי של אופי הקשר של האדם אל זולתו, אם הוא בנוי על אהבת הזולת אם לאו.

2. האם ישנן דרכים לטפל במישהו שהוא הומו ולעזור לו להימשך לנשים? האם קרו מקרים כאלה, שבאמצעות אותן דרכים האדם שינה את נטייתו המינית? כן.

3. האם נכון להגיד לאדם הומו שהוא חולה כמו ששמעתי פעם? לפעמים זה נכון, ואפילו בא להפחית את אשמתו. ואם לא אז כיצד ניתן להתבטא באופן נכון אך שלא יפגע בו? לא מתוך זלזול בו, למרות שהמעשה לא ניתן להכשרה, חלילה.

4. מה דעתו של הרב בנוגע ליחס המתכחש של הציבור הדתי (הס מלהזכיר החרדי) כלפי התופעה הזו וכיצד ניתן הלשתפר? אינני מבין למה כוונתך. אם מדובר במעשה, הרי שהתורה אסרה אותו וקראה לו תועבה, ומה נלין על הציבור הנאמן לדבר ה', שאינו נותן לו לגיטימציה? ואם מדובר על אהבת ישראל, הכוללת כל אדם מישראל, הרי זה מובן מאליו, ואם אינה קיימת, יש לחנך אליה. המעשה הוא תועבה, האדם אינו מתועב.