היווצרות של זהות לאומית

כ"ד באלול תשס"ו

שאלה:

בקשר לשיעור של הרב בספר הכוזרי. רציתי לשאול על דברי הרב בשיעור, מדוע רושם של זהות לואמית איננו יכול להיווצר ע"י סך כל ההחלטות של היחידים שמשפיעים על זהות זו?

תשובה:

כי זהות לאומית גדולה ממה שהיחיד יכול להכיל. כך שלא ניתן לתאם בין כל היחידים כדי לייצר זהות הכוללת אותם.