סילוק שכינה - בשליטה או לא?

י"ז באלול תשס"ו

שאלה:

בשיעוריך בנושא התפילה אתה מסביר כי לאחר חורבן הבית, היה תהליך של סילוק שכינה, אשר גרם לשינויים גדולים בכל הנוגע לרוחניות, בכל רחבי העולם. הנביאים אשר חשו בכך, הטביעו את עולמם בתפילה. משתמע, כי התהליך של סילוק שכינה לא היה בשליטתם של נביאי וחכמי ישראל, אלא הם נערכו לכך בעל כורחם. אך, בשיעוריך בנושא פרקי אבות משתמע כי תהליך זה היה פועל יוצא של שחיטת יצר עבודה זרה בידי חכמי ישראל. ושהם היו מוכנים לשלם את המחיר של אי השראת שכינה. איך ניתן לאחד את שני הכיוונים?

תשובה:

זה לא היה בשליטה. שחיטת היצה"ר היתה העמקה רצונית של תהליך זה, שביסודו נכפה.