הרגש הדתי

ח' באלול תש"ע

שאלה:

שאלה אודות שיעורי הרב על ספר הכוזרי (מחזור אלול התשס"ה):

הרגש הדתי, שהוא למעשה יסוד לעבודה הזרה (וכך לעולה גם מדברי החבר בתחילת מאמר א שם) - איך אני אמור להתייחס ללימוד זה?

כלומר כוונתי היא שדברים רבים יכולים להיות יסוד לדבר שלילי אולם הם גם בעלי פן חיובי, למשל יצר המין של האדם, ומחלוקת סופרים (שראינו שיצא ממנה לא פעם קרע בעולם היהודי כמו למשל פולמוס בן מאיר ורדיפת הרמח"ל ומחלוקת הגר"א והבעש"ט ועוד על זו הדרך).

האם הרגש הדתי הוא חיובי אלא שהוא עלול להוליד בנפש את הנטיה לע"ז ולכן יש להעמידו על מתכונתו הנכונה? וכמו שהרב אומר לפעמים שיש לזכור שהחסידות צמחה על רקע של יהדות ולכן אין היא שלילית.

תשובה:

הרגש הדתי כשבא במקום הנבואה הוא ע"ז, וכשהוא בא בעקבות הנבואה הוא חיובי.