מהו שורש הספק?

כ' בניסן תשס"ט

שאלה ותשובה (תשובת הרב מודגשת):

מהו שורש הספק? שאלת ה' "המן העץ אשר אמרתי וגו' ".