המטרה אינה מקדשת את האמצעים?

כ"ד באב תשס"ח

שאלה:

רציתי לשאול האם למשפט "המטרה אינה מקדשת את האמצעים" יש מקור ביהדות, והאם הוא בכלל נכון? שהרי מצווים אנו להדבק במידותיו של הקב"ה. והרי הקב"ה ידע ש-20 דורות מאדם ועד אברהם אבינו יכעיסו לפניו, ובכל זאת הוא בראם, כיוון שאברהם בצדקותו ובישרותו יתן משמעות לכל הדורות הללו. ובכלל רואים אנו שהקב"ה ברא את העולם אע"פ שהוא מלא בעיות, כיוון שהוא עתיד להיות עולם מלא דעת אלהים. וא"כ רואים אנו שאצל הקב"ה המטרה כן מקדשת את האמצעים?


תשובה:

המשפט הזה איננו מוחלט. הכל הוא פונקציה של סוג המטרה וסוג האמצעים ביחס למטרה.