פילוסופיה

י"ב באב תשס"ח

שאלה:

באחד מהשעורי הרב על ספר הכוזרי הרב אמר שהקטגוריה של אמת ונכונות היא העובדה שהוא אומר כך. למה התכוון הרב? הרי לפילוסופים (לפחות חלקם) יש טיעונים והוכחות לדבריהם? בנוסף כיצד הרב מגדיר "פילוסופיה"?


תשובה:

ההוכחות לדבריהם בנויות על התאמת טיעוניהם לקריטרינים לאמת שהם בעצמם קבעו. איני אומר שקריטריונים אלה אינם נכונים כי אם שמקורם באדם ולא באלוה. "פילוסופיה" היא בקשת תשובות על שאלות יסוד מתוך הנחה שאין מי לשאול מלבד האדם.