קיצור ציציות בטלית קטנה של ילד בעזרת מספריים

ז' באדר א' תשע"דשאלה:

האם אפשר לקצר ציציות של טלית קטנה של ילד בעזרת מספרים?

תשובה:

נהוג לעשות בזכוכית או בפלסטיק ולא בכלי ברזל.