תכלת בציצית

י"ב בתשרי תשס"ח, כ"ב בטבת תשס"ט, כ"ד בטבת תשע"א, ו' בטבת תשע"ב, ט"ז בתשרי תשע"ג, כ"ח בכסלו תשע"דשאלה 1:

האם לדעת הרב יש להטיל תכלת בציצית. אם אפשר לתת טעם לכך?

תשובה 1:

הטיעונים בעד הזיהוי המוצע (ארגמון קהה קוצים) משכנעים, כך שסביר שזו אכן התכלת. אך אי אפשר לחייב עד שתהיה הסכמה רחבה.שאלה 2:

האם יש עניין לקשור תכלת בציצית? אם כן, איזה תכלת עדיפה (ראדזין או התכלת החדשה)?

תשובה 2:

כן. החדשה.שאלה 3:

מה דעת הרב בפתיל תכלת?

תשובה 3:

ארגמון.שאלה 4:

ראיתי תשובה באתר שכתבת שאכן צריך ללכת עם תכלת. מה לגבי הטיעון שאם זה לא הפתיל תכלת האמיתי זה מעכב את הגאולה והתכלת האמיתי יתגלה רק כשיגיע המשיח?

תשובה 4:

אין שום מקור לכך שזה מעכב את הגאולה. וגם לא פוסקים הלכות על פי הפחדות.שאלה 5:

איך לדעת הרב יש לקשור את פתיל התכלת?

תשובה 5:

אין מסורת אז כל אחד יעשה כפי שנראה לו. אני מקבל אישית את הפתיל כדעת הרמב"ם משום שממקורות של תורת הקבלה משמע כמוהו, אבל לגבי הקשירה אין לנו דרך להכריע.שאלה 6:

1. האם אני יכול ללבוש ציצית (טלית קטן) עם חוטי התכלת?

2. האם אני יכול לקשור את הציציות לפי שיטה: 10-5-6-5? או שיש שיטה עדיפה אחרת?

ראיתי שהרב ענה על השאלות באתר אבל רציתי לדעת יותר לפי מנהגי יוצאי קונסטנטין אם יש מנהג מיוחד.

תשובה 6:

1. כן.

2. אפשר.